Per 1 januari bundelen Ergotherapie Hamers en Ergotherapie van Haperen hun krachten: zij gaan gezamenlijk verder onder de naam via ergotherapie

Ergotherapie bij hersenletsel

Ergotherapie bij hersenletsel

Ook bij via ergotherapie zien we veel cliënten met hersenletsel. Hieronder een filmpje met hetgeen we onder andere kunnen betekenen.

Share the Post: