Privacy verklaring

VIA ergotherapie is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat VIA ergotherapie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

VIA ergotherapie is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Persoonsgegevens

VIA ergotherapie verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens).

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wanneer u of iemand uit uw systeem voor u een afspraak maakt bij VIA ergotherapie dan ontstaat er een mondelinge overeenkomst om uw gegevens te verwerken.
VIA ergotherapie gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding.

Hiernaast verzameld en verwerkt VIA ergotherapie bijzondere persoonsgegevens dit betreft informatie over uw gezondheid ten behoeve van ergotherapeutische behandeling met een behandelplan op maat.

Indien van belang is voor de voortgang van de behandeling wisselt VIA ergotherapie gegevens over uit met: directbetrokkenen (bv. mantelzorgers), artsen, thuiszorgmedewerkers, betrokken behandelaren, gemeente. Gegevensoverdracht door VIA ergotherapie vindt uitsluitend plaats na uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

VIA ergotherapie moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Conform de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) worden uw gegevens 15 jaar te bewaard.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht VIA ergotherapie om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt VIA ergotherapie ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Hiernaast verwerkt VIA ergotherapie uw gegevens in een volgens ISO 7510 gecertificeerd digitaal dossier (ZorgAdmin van ProSoftware waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten). Het digitale dossier is middels 2-factorautenticatie beveiligd. Indien van toepassing vindt digitale verzending van uw gegevens plaats middels een beveiligde verbinding (Sillo/ Zorgdomein/VitalHealth KIS/ VIPLive). Indien dit niet mogelijk is, vindt verzending per post plaats.

 
Google Analytics

VIA ergotherapie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door VIA ergotherapie. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u VIA ergotherapie verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen (contact@via-ergotherapie.nl). VIA ergotherapie behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

VIA ergotherapie
Essendonk 7a
4824 DA Breda

 

Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop VIA ergotherapie omgaat met uw (bijzondere) persoonsgegevens kunt u dit bespreken met praktijkeigenaar/ verantwoordelijke AVG, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Als we er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op onze website publiceren.

 
Vragen? Neem contact met ons op.