Ergotherapie tijdens of na kanker

Hoe kan ik ondanks beperkte energie mijn dagen invullen?

De impact van de diagnose kanker is groot. Het heeft invloed op ieder aspect in het dagelijks leven, zoals de thuissituatie, hobby en werk. U kan problemen hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Ergotherapie kan u ondersteunen op diverse vlakken, in diverse stadia binnen uw traject; zowel tijdens de behandel- curratieve- als palliatieve fase kan de ergotherapeut van meerwaarde zijn.

 

Enkele voorbeelden van de mogelijkheden van de ergotherapeut:

  • In kaart brengen prioriteiten in het dagelijks handelen
  • Verdeling van energie over een dag/ week
  • Opbouw/ grip houden op activiteiten
  • Zo lang mogelijk zo hoog mogelijk kwaliteit van leven
  • Bieden comfort in lighouding en transfers
Vragen? Neem contact met ons op.