Chronische vermoeidheid

Een ergotherapeut helpt bij het omgaan met chronische vermoeidheid.

Eerst onderzoekt de ergotherapeut welke factoren een rol spelen. Is er een diagnose? Wat doet iemand op een dag? Hoe zien zijn of haar bezigheden eruit? Wat is belangrijk voor die persoon? Waar krijgt iemand energie van?

We inventariseren wat een persoon fysiek en mentaal aankan. Het doel is om te achterhalen wat iemands herstelmoment is, wanneer dat effectief is en wanneer er juist sprake van overbelasting. Het is belangrijk dat iemand zich daar eerst van bewust is voordat we verder gaan.

Waarover kan een ergotherapeut meedenken bij chronische vermoeidheid?

Prioriteiten stellen
De cliënt leert zijn dagindeling opnieuw te bekijken. Wat is belangrijk, en wat niet? Wat moet er nu gebeuren, wat kan later? Er wordt gezocht naar een goede balans tussen inspanning en ontspanning.

Rust en herstel
Strategisch rusten kan veel energie opleveren. Korte micropauzes of een goede rustpauze halverwege de dag kan ervoor zorgen dat iemand energie overhoudt voor dingen die belangrijk zijn.

Communicatie
Vermoeidheid is moeilijk te zien voor andere mensen. De mate waarin iemand vermoeidheid ervaart, heeft voor een deel te maken met wat de omgeving van die persoon vraagt. Een werkgever die hoge eisen stelt, of er wordt verwacht dat iemand ’s avonds nog naar een feestje meegaat, of iemand heeft de zorg voor een jong gezin. Hoe leg je uit wat vermoeidheid is en zorg je dat mensen om je heen dit serieus nemen?

Houding
Op welke manier voert iemand een activiteit uit? Achter de laptop zitten bijvoorbeeld lijkt een passieve activiteit, maar is voor iemand met schouderklachten juist intensief. Kan dit ook op een andere manier, zodat computeren minder energie kost?

Inrichting omgeving
Kunnen ruimtes in huis anders worden ingericht, zodat activiteiten minder energie kosten? Voor iemand met spierklachten kan het bijvoorbeeld intensief zijn om lang aan een aanrecht te moeten staan. Een sta-kruk kan dan helpen. Net als een herindeling van de kasten of lades in plaats van kastjes waarvoor je moet bukken.

Vragen? Neem contact met ons op.