Ergotherapie

Een ergotherapeut helpt mensen die vanwege een ziekte, aandoening of ouderdom moeite hebben met het uitvoeren van alle dagelijkse activiteiten. Zij kijkt samen met u hoe u zo optimaal en zelfstandig mogelijk in en om uw huis en/of uw werk kan functioneren. Door middel van een intakegesprek komt de ergotherapeut erachter wat voor u belangrijk is, wat uw vraag precies is en wat u wil bereiken. Daaruit komt een persoonlijk behandelplan. Vervolgens wordt bekeken hoe de uitvoering van dagelijkse handelingen en activiteiten in uw woon-, leef- en werkomgeving zo optimaal en zelfstandig mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

Er zijn diverse manieren waarop dit bereikt kan worden:

  • door middel van trainingen en tips die gericht zijn op de manier van uitvoering van bepaalde activiteiten;
  • door een hulpmiddel in te zetten en het gebruik ervan met u te oefenen;
  • door uw woon- of werkomgeving naar uw mogelijkheden en beperkingen aan te passen;
  • of een combinatie van bovenstaande.

Hierbij gaan we uit van mogelijkheden: wat lukt wel?!

Vergoeding
Jaarlijks wordt 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket van uw zorgverzekering vergoed. Uw eigen risico wordt eerst aangesproken wanneer u start met ergotherapie. Sommige verzekeringen vergoeden extra ergotherapie vanuit aanvullende pakketten, neem hierover contact op met via ergotherapie of raadpleeg uw zorgpolis.

Verwijzing
Bij via ergotherapie is de zorg direct toegankelijk. Dit betekent dat u zich zonder verwijzing van een (huis)arts aan kunt melden. Als u zich direct, zonder verwijzing aanmeldt, zal tijdens een eerste gesprek bepaald worden of u met uw klachten bij de ergotherapeut aan het juiste adres bent. Als dit niet zo is, zal u worden terugverwezen naar uw huisarts.

Kan ergotherapie u helpen?